Animerade utbildningsfilmer

Tillgänglighet är viktigt, inte minst för de som arbetar med service och möter många människor. På uppdrag av Ampere Media har vi tagit fram animationer och illustrationer till en utbildning för Viking Line om hur man bemöter människor med funktionsvariation. 

Att använda animerade filmer underlättade flera led i processen. Vi kunde till exempel enkelt korrigera detaljer i efterhand och det animerade innehållet blev både ett tydligt och pedagogiskt komplement till utbildningsinnehållet. 

För den tekniskt intresserade var en utmaning i projektet att ta fram så små filmfiler som möjligt. Vi löste det genom att rendera filmerna som vektoriserade svg/json-filer vilket minskade storleken avsevärt utan att tumma på kvaliteten. 

  • Viking Line
  • Animering
  • Film
  • Visualisering

Fler case studies