Det här gör vi 

Content-byrå

Vår styrka är att arbeta med innehåll och dess utformning. Vi hjälper våra kunder med innehåll, design, produktion och utveckling till alla möjliga sorters projekt, som dokumentärer, företagspresentationer, varumärkesutveckling, reklamannonser, filmer, sociala medier, magasin och webbplatser.  

Kommunikation och design

De gemensamma nämnarna i vårt arbete är kommunikation och design. God design bygger på en stark idé och en vilja att kommunicera. God kommunikation kan förtydligas, förstärkas och effektiviseras med hjälp av design.

Vad kan vi göra för ditt företag?

Vårt mål är att hjälpa våra uppdragsgivare att generera värde och effektivisera sitt arbete. Det kan vara att stärka varumärket, formge tydliga presentationer av ett komplicerat innehåll, stärka en intern företagskultur med hjälp av kommunikationsinsatser eller nå ut till nya målgrupper. 

Våra tjänster

Film

Kampanjer

Sociala medier

2d/3d-animation

Magasin

Webb

Appar

Trycksaker

Hur går vi tillväga

Vilka projekt tar vi oss an?

Vi arbetar med stort och smått, långt och kort, enkelt och komplicerat. De flesta projekt kan vårt eget team hantera, men vid särskilda behov har vi ett fint nätverk med designers, utvecklare, konstnärer, skribenter, animatörer, filmarbetare och copy writers..Med andra ord, våra möjligheter att ta oss an just ditt projekt är förhoppningsvis goda. 

Vad kostar det?

Vi är måna om att hitta en prissättning som passar din budget och din ambitionsnivå. När du kontaktat oss och berättat vad du behöver hjälp med tar vi fram ett prisförslag innan vi påbörjar något.

Hur inleder vi samarbetet?

Att anlita oss ska vara enkelt. Ett projekt kan innebära några korta mail fram och tillbaka innan vi är igång.  Eller så kan det behövas möten, analysarbete, frågeformulär och briefar för att ge projektet den rätta starten. Det är viktigt att vi förstår vad ni behöver hjälp med. Sen kan vi sätta igång.

Under projektet

När projektet är igång så har vi en tidsplan vi följer. I den finns avstämningspunkter där du ger ok innan vi går vidare. Ett projekt kommer gå extra smidigt om både vi och du som beställer håller tiderna .

Dags för leverans

När projektet är färdigt levererar vi det vi kommit överrens om. Vid behov finns vi med och ser till så allt fungerar. Efteråt vill vi gärna veta hur projektet tagits emot, om det levt upp till förväntningarna och gett önskat resultat. Det har både ni och vi nytta av när det är dags för nästa projekt!