Agenda 2030

En vision för ett framtida Gävle med utgångspunkt i Agenda 2030.

Uppdraget

Vårt uppdrag var att ta fram en film som kommuniceras Gävle kommuns arbete med Agenda 2030. Vi började med att titta på referensfilmer och samlade inspiration från olika animationstekniker. Sedan tog vi fram ett koncept där vi gestaltade olika miljöer från framtidens Gävle. 

I arbetet blev storyboarden ett viktigt verktyg och vi kunde kontinuerligt kommunicera innehållet via den. Parallellt med storyboardutvecklingen producerade vi scener och animationer. 

En 3D-modellerad karaktär i en gul tröja som sitter vid ett bord och skriver på ett papper.