Från CAD till 3D

Camatec AB, specialiserade på automatisering och robotteknik inom industriproduktion, behövde omvandla CAD-modeller till högkvalitativa bilder för mässor och marknadsföring.

Kund: Camatec
Teknik:
3d.