Presentation av GIA

Reklamfilm med fokus på teknik och hållbarhet

Uppdrag

Vårt uppdrag var att väcka intresse för den nya satsningen Gävle Innovation Arena (GIA) genom att producera en film till invigningen av arenan. Filmen skulle även fungera som bakgrundsfilm till GIA’s nya webbplats.

Lösning

Det var viktigt att hitta rätt känsla i klippen. Bilderna ska kommunicera moderna städer, hållbarhet, data, GIS och innovation. Vi valde också att stärka den känslan genom att lägga på animerade rutnät och data i bilderna.

Flygbild över en cirkulär park omgiven av stadsgator, byggnader och trafik.