Visuell kommunikation åt Naturvårds­verket

Framtagande av kvalitetsaspekter och visualiseringar för Naturvårdsverkets initiativ.

Aspekter av kvalitetsbedömning

Det finns många som gör ett viktigt arbete för miljön, både institutioner och individer. Vi fick i uppdrag av en institution, Naturvårdsverket, att ta fram förslag på hur individers insatser kan synliggöras. Det handlade i det här fallet om att identifiera och visualisera kvalitetsaspekter i rapportering av artfynd.

Vi detaljstuderade befintliga gränssnitt, hade dialogmöten med expertgrupper och visualiserade varje steg i vår kreativa process. Efter en tids intensivt grävande, skissande och spånande presenterade vi en rapport med förslag på kvalitetsnivåer, metoder och visualiseringar. 

En uppsättning av svartvita minimalistiska ikone