Affischer med 3d-visualiseringar

Camatec AB är ett företag som specialiserar sig på automatiserade lösningar och robotteknik för industriell produktion. De erbjuder bland annat design, installation och service av automationsutrustning, robotar och maskiner. Vi fick möjlighet att hjälpa dem att förvandla sina CAD-modeller till högkvalitativa bilder som de kunde använda på mässor, i marknadsföring och för andra ändamål.

Utmaningen låg i att ta fram realistiska och detaljerade bilder från CAD-modellerna som skulle fånga uppmärksamheten och kommunicera företagets tekniska expertis. Bilderna skulle vara av hög kvalitet för att användas i olika sammanhang, från tryckta broschyrer till digitala plattformar.

  • Camatec
  • 3D design
  • Visualisering

Fler case studies