Design och film åt NCS

NCS (Natural Colour System) är en universell standard för färgkommunikation. Vi fick i uppdrag av NCS att ta fram en film som berättar hur NCS systemet fungerar. Vår utmaning var bland annat att ta fram ett koncept som skulle underlätta att kommunicera färgers olika egenskaper och att även tydliggöra hur NCS kan användas för att kommunicera dessa färger. Lösningen blev att formge en interiör med diverse objekt i 3D som skulle gestalta själva färgsättningen och sedan använda 2d-motion graphics för att förklara själva färgsystemet. Filmen blev strax över tre minuter och kan ses på NCS förstasida eller längst ner på den här sidan.

  • NCS
  • 3D design
  • Animering
  • Film
  • Koncept
  • Manus
  • Strategisk kommunikation
  • Visualisering

Fler case studies