Skyltprogram

Vårt uppdrag var att ta fram ett skyltprogram åt Söderhamns kommun kombinerat med att ta fram en uppsättning skyltar inför ombyggnationer i centrala Söderhamn. Programmet innefattar all skyltning inom
kommunen och syftade till att guida medarbetare i processen att ta fram nya skyltar.

Ett viktigt verktyg i processen var visualiseringar. Dels så skissade vi på skyltarna genom att montera vår design i fotografier från platser där skyltarna är placerade. När designen av skyltarna var satt så visualiserade vi dem i 3d för använda som exempel och riktlinjer i det färdiga skyltprogrammet.

I förarbetet kontaktade vi olika skylttillverkare och valde utifrån leveranstid och prissättning. Vi besökte även en tillverkare för att få inspiration. Ambitionen var att välja skyltlösningar som var både kostnadseffektiva och estetiska. Vi gjorde även en ordentligt arbete med att läsa på om lagar och regler kring skyltning och sammanställa riktlinjer utifrån dessa.

Vi arbetade agilt med projektet och satte en färdplan och hade löpande avstämningar mot denna tillsammans med Söderhamns kommun. Resultatet blev en uppsättning skyltar som är uppsatta i centrala
Söderhamn samt ett skyltprogram som Söderhamn har tillgängliggjort för sina medarbetare.

  • Söderhamns kommun
  • Copy
  • Grafisk design
  • Strategisk kommunikation
  • Visualisering

Fler case studies