Visuell kommunikation åt Naturvårdsverket

Det finns många som gör ett viktigt arbete för miljön, både institutioner och individer. Vi fick i uppdrag av en institution, Naturvårdsverket, att ta fram förslag på hur individers insatser kan synliggöras. Det handlade i det här fallet om att identifiera och visualisera kvalitetsaspekter i rapportering av artfynd. 

Vi detaljstuderade befintliga gränssnitt, hade dialogmöten med expertgrupper och visualiserade varje steg i vår kreativa process. Efter en tids intensivt grävande, skissande och spånande presenterade vi en rapport med förslag på kvalitetsnivåer, metoder och visualiseringar. 

  • Naturvårdsverket
  • Copy
  • Grafisk design
  • Koncept
  • Strategi
Twist and shout har snabbt satt sig in i en komplex fråga med respekt för kundens och intressenternas förutsättningar, behov och olika kunskap. Och på ett trevligt och konstruktivt sätt! Naturvårdsverket

Fler case studies