Animerad film med innovation i fokus

Pedagogisk presentation av innovationssatsning

Uppdraget

Gävle Innovation Arena (GIA) är en satsning på innovation som öppnar upp för många möjligheter både för startups och etablerade företag och organisationer. Vår utmaning var att förklara vad arenan var för något och gärna på så kort tid som möjligt.

Vår lösning

Resultatet blev en animerad film som GIA kunde använda på sin webbplats. Vi skrev manus och använde Anna som leder arbetet med arenan som berättarröst. Vår idé var inspirerad från att ha sett animerade föreläsningar på nätet,

En hand håller en surfplatta som visar en skiss av stadsbyggnader.