Grafisk manual åt Bilbolaget

Uppdatering av Bilbolagets grafiska där vi såg över färger, typsnitt, grafiska element och tog fram en rad exempel på tillämpningar.