Profil i profil

Profilarbete som innefattade nya logotyp och upplägg för annonsering, webbplats, trycksaker och så vidare.