Skyltprogram

Skyltar och skyltstrategi till Söderhamns kommun

Vårt uppdrag var att ta fram ett skyltprogram åt Söderhamns kommun kombinerat med att ta fram en uppsättning skyltar inför ombyggnationer i centrala Söderhamn. Programmet innefattar all skyltning inom kommunen och syftade till att guida medarbetare i processen att ta fram nya skyltar.

Ett viktigt verktyg i processen var visualiseringar. Dels så skissade vi på skyltarna genom att montera vår design i fotografier från platser där skyltarna är placerade. När designen av skyltarna var satt så visualiserade vi dem i 3d för använda som exempel och riktlinjer i det färdiga skyltprogrammet.

3D-illustration av gråa skyltar i olika utformningar.