Verskamhets- och produktinformation

Kommunikativ information i en mängd olika sammanhang

Företagsfilm

En bra företagsfilm förklarar inte bara vad verksamhet består i, utan förmedlar också en känsla företagets värderingar och reason-to-be. En välgjord företagsfilm kan stärka varumärket hos såväl kunder som hos befintliga och framtida medarbetare. Den kan också rent krass spara tid genom att förmedla väsentlig information om företaget på ett effektiv vis.

Presentationer

Vid möten, inledning av konferenser, event, etc. kan en väl utformad presentation skapa rätt inramning och ge mottagaren en god förförståelse av det som ska behandlas vid det fortsatt mötet. Även om det är en informativ, ”torr”, presentation är det ändå en god idé att tillämpa en genomtänkt berättelsestruktur och se över hur budskapet och innehållet kan stärkas av ljud och bild.

Cases

Zential

Zential

Presentation av GIA

FPX

Animerad film med innovation i fokus

FPX

Om Twist and shout

Twist and shout erbjuder en rad tjänster och lösningar. Har du en ambition att utveckla din verksamhet, kanske ta steget ut på en större marknad eller ta fram en ny tjänst? Då kan ett samarbete med oss väsentligt öka dina chanser att lyckas.

Läs mer om vad Twist and shout kan erbjuda