Om färgsystemet NCS

Vi tog fram en film som förklarade hur färgsystemet NCS fungerar. Konceptet var att använda ett fiktivt rum som utgångspunkt för att demonstrera systemet.