Starkare säkerhetskultur med film

Berätta pedagogiskt med animation

När det kommer till instruktionsfilmer, men även många andra typer av filmer, så är animation ett mycket bra verktyg. Det har uppenbara fördelar som att innehållet kan redigeras i efterhand.

Pedagogiskt och tydligt

En filmsekvens kan förenkla och förtydliga komplicerade instruktioner och göra dem begripliga. Vi möter ofta kunder som har en klar bild över vad de vill ha sagt men känner en frustration över att budskapet inte går fram, vilket även vi känner igen oss i.  En animerad film kan ofta få med alla dimensioner man vill ha med där de viktigaste punkterna kan highlightas och lyftas fram.

Redigera och hitta nya kanaler

Man kan kalla det hållbar kommunikation, hel enkelt kommunikation som kan användas igen och igen utan att värdet i budskapet försvinner. Fördelarna med en animerad är många. Den går att redigera och användas i flera kanaler.

Säkra person­för­flyttningar

Mynak

Animerad utbildningsfilmer

Viking Line

Visualiseringar av flexibilitet

SPD

Lyft organisationens berättelser med film

Film är ett kraftfullt medie för att lyfta organisationens berättelser. Det kan göras dramatiskt och spännande eller dokumentärt och informativt. Här är några exempel där vi använt film.

Visualiseringar av flexibilitet

SPD

Film för att stärka säkerhetskultur i Bergsö

Boliden

Dokumentär om säkerhetskultur

Boliden

Smarta vägar till en träffsäker visualisering

Visualisering med animation i både 2d och 3d ger oss möjligheter att vara extra noggranna med detaljer.

Om Twist and shout

Twist and shout erbjuder en rad tjänster och lösningar. Har du en ambition att utveckla din verksamhet, kanske ta steget ut på en större marknad eller ta fram en ny tjänst? Då kan ett samarbete med oss väsentligt öka dina chanser att lyckas.

Läs mer om vad Twist and shout kan erbjuda