Varumärkesutveckling

Öka igenkänning och stärk ert förtroende som arbetsgivare. Lyft fram värdeerbjudandet. 

Vilka är vi och vad står vi för? Vad är våra styrkor och vad kan vi förbättra? 

Bakom de mest kända och uppskattade varumärken finns en hel del jobb. Ibland kan det vara att ta fram det där som gör oss så bra, definiera vad som gör oss bäst på vad vi gör. Ibland kan det vara att lyfta oss som organisation, som medarbetare. Idag är arbetsgivarvarumärket en stor faktor i att locka ny talang till arbetsplatser. Varför gör man ett varumärkesarbete? Hur viktigt är det att vi har en värdegrund som vi alla delar? Hur mycket kan vi vinna på att utveckla varumärket? Är det viktigt att ta reda på vilka vi är och vilka vill vi vara längre fram?

Vi har hjälpt att lyfta fram de delar som är viktiga för många av våra kunder. De delarna som står för grunden till ett företags identitet. Det kan verka högdraget men för oss är det nästan tvärtom, det är basen. Det grundläggande arbete som behövs för att synas utåt och attrahera nya talanger. Och i många fall behålla de resurser man har idag. För oss handlar varumärkesarbetet att skapa förutsättningar att öka lönsamheten, helt enkelt genom att lyfta fram styrkan i varumärket.

Exempel på varumärkesprojekt

Grafisk manual åt Bilbolaget

Bilbolaget

Andersson & Lindblom

Andersson & Lindblom

Profil i profil

Fot & sko

Om färgsystemet NCS

NCS