Visuella identiteter som stärker varumärken

Vi utvecklar grafiska profiler

Att arbeta strategiskt med den grafiska profilen bidrar till att bygga, forma och stärka varumärket. Vi som arbetar på Twist and shout har tagit fram hundratals profiler främst för företag och organisationer, men också för filmer, tv-produktioner, platser och produkter.

Det är ett huvudbry för många företag: Hur tar man fram en grafisk profil? För oss handlar det om att först förstå. Vi börjar i frågan varför och tar sedan i samförstånd ut vägen fram. 

Vad ingår i en grafisk profil

Något förenklat uttryckt så bidrar hela verksamhetens samlade visuella kommunikation till att skapa verksamhetens grafiska profil. Det innefattar till och med epost, en informationstext på den egna webbplatsen eller ett inlägg på sociala medier. Om din verksamhet är mån om att bygga en mycket stark visuell identitet och ett starkt varumärke, så är det viktigt att vara noggrann med varenda detalj i den visuella kommunikationen.

Profilens byggstenar

Centrala byggstenar i den grafiska profilen är först och främst logotypen. Logotypen kommer med all säkerhet vara det mest återkommande grafiska elementet i en verksamhets visuella kommunikation, så den är onekligen oerhört viktig. Andra viktiga byggstenar är typsnitt och färger. Tillsammans med logotypen utgör detta grunden i den grafiska profilen och det bör ingå i samtliga profiler. Andra byggstenar som bör ingå i profilen är strategier för bildhantering, riktlinjer för layout och grafiska element och metoder som underlättar det visuella hantverket.

Profilarbete

När en ny profil tas fram eller en befintlig förnyas så bearbetas alla de olika byggstenarna i profilen och ges nytt utseende. Men när det arbetet är gjort så är det minst lika viktigt att profilen tillämpas på ett så bra vis som möjligt. Så även om inga nya byggstenar utvecklas till den befintliga grafiska profilen, så kan ändå ett viktigt och varumärkesstärkande arbete genomföras genom att anlita skickliga designers till det visuella arbetet.

Företagets visuella identitet är viktigare än du tror

Kort och gott så skapar design värde. En väl designad produkt har ett större värde än en dåligt designad produkt. Men värdet behöver inte handla bara om ekonomi. Det handlar också om genomslag, tid, effektivitet, tydlighet och mycket mycket mer. Ett väl designat budskap kan få större genomslag än ett dåligt designat. Ett innehåll kan renodlas och effektiviseras, spara tid, men samtidigt väcka intresse och nyfikenhet.

Design är inte en kostnad, det är en investering

Att investera i design kommer att löna sig. Helst i närtid, men garanterat på sikt. Men en förutsättning är att det görs på rätt vis. Erfarna designers, som vi på Twist and shout, kommer anstränga sig för att hitta de lösningarna som blir betydelsefulla och bidrar till att bygga värde. Om vi har kreativ frihet, så levererar vi kreativa idéer och förslag. Om vi får ert förtroende, så känner vi ansvar för att ge er lösningar som blir betydelsefulla och framgångsrika.

Cases

Här är några exempel på grafiska profiler som Twist and shout tagit fram.

Grafisk manual åt Bilbolaget

Bilbolaget

Norduppland

Upplev Norduppland

Profil i profil

Fot & sko

Om Twist and shout

Twist and shout erbjuder en rad tjänster och lösningar. Har du en ambition att utveckla din verksamhet, kanske ta steget ut på en större marknad eller ta fram en ny tjänst? Då kan ett samarbete med oss väsentligt öka dina chanser att lyckas.

Läs mer om vad Twist and shout kan erbjuda